Moderaterna får inte svika skolfrågan

”Det är viktigt att Moderaterna nu tar ansvar för skolpolitiken och kritiserar regeringen istället för att sträcka ut händer. Detta skolpolitiska läge som inte fokuserar på ökad kunskap kan inte accepteras”, skriver Mathilda Hjelm och William Elofsson.

Moderaterna har alltid varit det parti som står upp för människan framför system och byråkrater. Från vårt parti sprang idéer som fritt skolval och frihet att välja högskolebehörighet.

Alla människor är inte exakt likadana, och därför kan heller inte systemet vara utformat för en prototyp som en byråkrat har tagit fram. När vänsterregeringen nu går till fram med förslag som innebär mindre av elevfokus och mer av ofrihet och tvång, är det tystare än någonsin från partiet.

Vänsterregeringen har idag två stora reformer för svensk skola och alla de leder till att skolpolitiska beslut fattas över elevers huvuden. Regeringen vill införa en obligatorisk gymnasieskola och de vill införa kommunalt veto för etableringar av nya skolor.

Tyvärr har fokuset i deras skolpolitiska förslag inte legat i att höja de sjunkande kunskapsnivåerna utan snarare fanatiskt att tillfredsställa sin ideologiska ådra.

Det räcker inte att regeringen inför en Kunskapslyftsminister när det som krävs är fokus på undervisning och kunskap, inte begränsande av valfrihet och fler stadsråd.

Den svenska skolan är i stort behov av ett kunskapslyft. Elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap har minskat till en oacceptabel nivå.

John Hattie, professor i pedagogik från Nya Zeeland, menar att det inte är fokus på reformer för strukturella förändringar i skolan, som kommer påverka kunskapsnivån, utan snarare fokus på lärarnas undervisning och pedagogik.

Han kommenterar dessutom i Svenska Dagbladet regeringens förslag om obligatorisk gymnasieskola med att det snarare borde läggas fokus på att behandla de problem som gör att elever inte fullföljer skolan än att införa ett tvång.

Elever blir inte motiverade att studera enbart för att närvaro blir lagstadgat, de som redan har det svårt kommer fortsätta falla igenom skolsystemet.

När förslaget kring kommunalt veto kom upp så gjorde Friskolornas Riksförbund en egen undersökning och kontaktade S-styrda kommuner. Knappt häften skulle inte låta några företag etablera sig. 25,8 procent av alla gymnasielever och 13,7 procent av alla elever i grundskolan går på en friskola idag.

Socialdemokraternas förslag är tydligt för att tillfredsställa kommunledningar. Istället för att ge lärare ytterligare möjligheter att utveckla sin undervisning och pedagogik.

Att fortsatt arbeta för att det fria skolvalet ska vara fler till del, oavsett bakgrund, och att elever själva får välja om de vill studera på gymnasiet är inget Socialdemokraterna är beredda att göra, utan de vill i samarbete ved Vänsterpartiet motarbeta all form av valmöjligheter som elever har kring skolan.

Det ser i nuläget ut som att Moderaternas skolpolitiska ledare har grävt ner huvudet i sanden i hopp om att dessa reformer inte skulle gå igenom.

Trots att det står väldigt klart idag att regeringen satsar på reformer som gör att fler beslut fattas över elevers huvuden.

Moderat Skolungdom kommer aldrig någonsin acceptera detta. Vi vill att elever fortsatt ska ha rätten att välja friskolor oavsett kommungräns och att skolreformernas fokus inte ska ligga i strukturella förändringar, utan på kunskap.

Det är viktigt att Moderaterna nu tar ansvar och kritiserar regeringen istället för att sträcka ut händer. Detta skolpolitiska läge som inte fokuserar på ökad kunskap kan inte accepteras. Annars så kommer Sveriges elever stå utan kunskap och rätten att välja skola.

Vi behöver valfrihetspartiet Moderaterna mer än någonsin tidigare!

Mathilda Hjelm,
riksordförande för Moderat skolungdom

William Elofsson,
distriktsordförande för MUF Gävleborg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *